SPOLEČNOST

Společnost Wicon - Ing. Hlaváček Pavel je fyzickou osobou zabývající se poradenstvím při zavádění a udržování systémů řízení společností v oblasti kvality a environmentálního managementu (řízení životního prostředí). Při své činnosti spolupracuji s externími poradci pro různá odvětví podnikání. V tomto oboru pracuji již několik let, nejdříve jako zaměstnanec mezinárodní společnosti zabývající se výrobou komponentů leteckých motorů a posléze jako OSVČ. Pro tuto činnost mám samozřejmě odpovídající kvalifikaci, kterou mohu na požádání doložit.

Poradenskou a školící činnost vykonávám u firem různého zaměření v oblasti výroby, projekce, stavebnictví, zdravotnictví, služeb apod.

Vysokou úroveň služeb poskytovaných zákazníkům dosahuji především přímou orientovaností na zákazníka a jeho problémy a snahou poskytovat co možná nejlepší služby a přitom při své činnosti klienta zbytečně nezatěžovat jak z hlediska časové náročnosti, tak i z hlediska nárůstu zbytečného „papírování“ při zavádění některého ze systémů řízení.

Spolupráce s několika akreditovanými certifikačními společnostmi zaručuje kvalitní přípravu kteréhokoliv systému řízení až do fáze certifikačního auditu a vydání certifikace akreditovanou certifikační společností.

Dále provádím nezávislé interní a zákaznické audity systému řízení kvality a životního protředí v souladu s požadavky zákazníka a odpovídajícími normami

Zabývám  se také různými druhy školení. K tomuto mám vypracované vlastní učební materiály jak v písemné formě, tak i na interaktivním CD-ROM. Zájemci u mne mohou studovat i formou e-learningu.

V současné době hledám obchodní zástupce pro vyhledávání potenciálních klientů.  Pokud máte o uvedenou pozici zájem, kontaktujte mne prosím e-mailem!

 

 


10 DOBRÝCH DŮVODŮ PROČ SPOLUPRACOVAT SE SPOLEČNOSTÍ Wicon - Ing.Hlaváček Pavel

    1. Minimalizuji své náklady, takže jsem schopen zákazníkovi nabídnout velice příznivé ceny ve všech oblastech své činnosti.
    2. Smluvně poskytuji zákazníkovi záruku okamžitého vrácení peněz pokud svojí vinou nesplním požadavky zákazníka dané smlouvou nebo potvrzenou objednávkou.
    3. Prvotním úkolem při jakékoliv práci pro klienta je co nejlépe poznat jeho společnost a tak mu co nejúčelněji pomoci při řešení jeho požadavků.
    4. Smluvně se zavazuji k absolutní mlčenlivosti o všech informacích které mi zákazník sdělí. Bez souhlasu klienta nebude jakákoliv jeho dokumentace nebo dokumentace vytvořená na základě požadavků tohoto klienta poskytnuta žádné další osobě.
    5. Požadavky zákazníka se vždy snažím splnit v co nejkratším možném termínu. I tento faktor se příznivě promítá do celkové ceny.
    6. Při poradenství a zavádění systému řízení podle příslušných norem se vždy snažím vytvořit co nejefektivnější systém řízení bez zbytečného nárůstu agendy ve společnosti pro kterou pracuji.
    7. Vždy se snažím co nejméně zasahovat do stávajícího chodu zákazníkovi společnosti. Změny iniciuji pouze tam, kde je to nezbytně nutné z hlediska požadavků dané normy.
    8. Zákazníkovi vždy předávám veškerou vytvořenou dokumentaci i v elektronické podobě s možností tuto dokumentaci volně editovat a upravovat. Zákazník je jediným majitelem duševního vlastnictví. Nevytvářím tak jakoukoliv nucenou závislost mezi zákazníkem a mnou.
    9. Po ukončení činnosti podle požadavků zákazníka s jeho společností i nadále spolupracuji na udržování systému řízení např. při interních auditech, přípravě na dozorový nebo recertifikační audit apod.
    10. Jakékoliv kroky které podnikám nejdříve prokonzultujeme se zákazníkem. Zákazník má v kterékoliv fázi naší spolupráce přesný přehled o mé činnosti a zároveň tuto činnost může ovlivňovat podle svých požadavků. KONTAKT:

 WICON - Ing. Hlaváček Pavel
 e-mail:
wicon@email.cz
 tel: +420 732 911 726


 

     

        © 2010 WICON Ing. Hlaváček Pavel